českydeutsch

Zaměření a opravy jeřábových drah

zaslat dotaz

Kontrolní měření jeřábových drah s určením směrových a výškových úchylek vč. jejich následného vyrovnání.

Geodetická měření jsou prováděna odpovědným geodetem s oprávněním dle příslušných předpisů.